600 миль приключений

Участие в регатах Rolex Fastnet Race, Rolex Middle Sea Race, RORC Caribbean 600, Newport Bermuda Race.